MENCEGAH, MERAWAT & BERKESAN

Penemuan terbaru dalam bidang pertanian. Menggandakan hasil tanaman dengan kos yang begitu rendah. Diformulasikan daripada bio-teknologi Jepun. Suci, bersih dan 100% bebas daripada bahan kimia. Sesuai untuk semua jenis tanaman termasuk tanaman hiasan kecuali cendawan


Hasil padi bagi tanah sawah seluas 9 relong @ 2.5 hektar:


Sebelum penggunaan Landox Plus hasil jualan padi untuk sawah seluas 9 relong hanyalah di sekitar RM14,000. Setangkai padi hanya lebih kurang 80 hingga 120 biji padi.Tangkai padi yang kurus dan pendek. Biji padi yang kecil dan peratusan padi hampa yang tinggi. Mudah diserang penyakit & serangga pemusnah. Hasil hanya sekitar 6-7 tan metrik sehektar


SEBELUM GUNA LANDOX

SEBELUM GUNA LANDOX
Padi kurang bernas

SEBELUM GUNA LANDOX

SEBELUM GUNA LANDOX
Tangkai padi kurang

SEBELUM GUNA LANDOX

SEBELUM GUNA LANDOX
Padi tak Landox

SELEPAS PENGGUNAAN LANDOX PLUS


Selepas penggunaan Landox Plus hasil jualan meningkat kepadaRM22,000bagi musim pertama & terus meningkat kepada RM27,000 bagi musim kedua bagi keluasan yang sama.Tangkai padi yang lebih panjang dan kuat. Setangkai padi meningkat kepada250 hingga 300 biji padi.Biji padi yang lebih panjang, gemuk dan mantap. Padi yang lebih tahan penyakit & serangga pemusnah. Hasil meningkat kepada 10 tan metrik sehektar


Setelah guna Landox

Setelah guna Landox

Setelah guna Landox

Setelah guna Landox

Setelah guna Landox

Setelah guna Landox
No posts.
No posts.